Veikko Vilmi

 

VEIKKO VILMI  

vv_1b.JPG

 

 

Dosentti
Adjunct Professor

Yhteiskuntatieteiden tohtori
Doctor of Social Sciences

Kasvatustieteen tohtori
Doctor of Educational Science

 

City of Kuopio
Kiuruntie 11 
70340 Kuopio 
FInland

 

 

Tel.      +358 17 261 4080 
Mobile +358 40 546 1080 

Web address: http://www.veikkovilmi.fi                    E-mail            veikko.vilmi at kolumbus.fi
 

Tutkimus 1985 Snellman-Instituutti Turvallinen koulu

 

                     

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja:                                                                                                                                                                                  Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. 

Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. 

Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti.

Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

                            

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmin (Suomen tietokirjailijan) julkaisuja 

                          muun muassa seur aavissa tietokannoissa:

 

 

Helsingin yliopiston kirjasto

Turun yliopiston kirjasto     

Tampereen yliopiston kirjasto

Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Vaasan yliopiston kirjasto                                                                                    

Oulun yliopiston kirjasto           

Lapin yliopiston kirjasto

Kuopion kaupunginkirjasto

 

Kasvatus-aikakauslehti 1999 / 4

Kasvatus-aikakauslehti 2003 / 2

Kasvatus-aikakauslehti 2003 / 4 

Tutkiva opettaja-sarja 1999 / 3

Tutkiva opettaja-sarja 2005 / 1 

Aikuiskasvatus 2006 / 1

 

 

Vilmi, Veikko ja Kansallinen digitaalinen kirjasto   

Vilmi, Veikko and Florida Institute of Tecnology: Evans Library

 

Dosenttina (D.Soc.Sc., PhD (Education) (education policy)                        olen perehtynyt:         

  • Hyvinvointipalvelut 
  • Suunnittelu ja päätöksenteko
  • Koulutus ja tutkimus
  • Kansainväliset asiat.

Tieteelliset referee-artikkelit:

Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen.  Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305 – 318.

Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa  Eira Korpinen &  Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia.  Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67 – 78.  

Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista.  Teoksessa. Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69.   

Vilmi, Veikko  2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa -  esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta  Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja  professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Historiajulkaisu, painettu 2017; myös E-kirjana:

Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteita arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

                   

                   Yhteiskunnan palvelut vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, josta päättäjät ovat vastuussa.  

                                Ihmiset tekevät johtopäätöksiä yhteiskunnan päätöksenteon laadusta.

Blogi  1 Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Puheenvuoro
Blogi 2 Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Vapaavuoro
Blogi 3 Veikko Vilmi / Kotimaa 24
Blogi 4 Veikko Vilmi / Blogger / Blogit
Blogi 5 Veikko Vilmi / Wikispaces / Blogi
Blogi 6 Veikko Vilmi / Savon Sanomat / Keskustelu
Blogi 7 Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Profiili

 

Vilmi, Veikko 2005. Koulutuspainotukset vaihtelevat alueittain.

                                   Verkkouutiset

Vilmi, Veikko 2015. Perustuslaki on toiminnan ohjenuora. 
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Eduskunta määrää tahdin.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Ulkopolitiikkaa selvitettiin eduskunnassa.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Kilpaillaan asunnottomuuden poistamisella.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2016. Päätökset ja koulutus.

                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2016. Itsenäisyyspäivänä.

                                   Uusi Suomi

 Vilmi, Veikko 2016. Ulkopolitiikkaa ei ole varaa harjoitella.

                                    Suomenmaa

Vilmi, Veikko 2016. Sote on kokonaisuus.

                                    Suomenmaa

Vilmi, Veikko 2016. Juhlavuodet puhuttavat.

                                    Kotimaa 24

Vilmi, Veikko 2016. Aleksis Kiven päivänä.

                                     Maaselkä

Vilmi, Veikko 2017. Tuomaasta Nuuttiin.

                                    Kotimaa 24

Vilmi, Veikko 2017. Kirjastot lastemme lukutaidon vartioina.
                                    Savon Sanomat
 

                                                Vilmi, Veikko 2017. Juhlavuotena toimitaan.

                                                                                    Uusi Suomi 

                                                Vilmi, Veikko 2017. Minna Canthin päivä - Kansa täytti Kuopion torin.

                                                                              Uusi Suomi 

                                             Vilmi, Veikko 2017. "Toreille" kokoonnutaan - asioita pohditaan. 

                                                                                            Uusi Suomi 

                                                    Vilmi, Veikko 2017.  Presidenttipari vieraili Kuopiossa.

                                                                               Uusi Suomi  

                                             Vilmi, Veikko 2017. Maakuntavierailut - Kuopio esillä.

                                                                               Uusi Suomi 

                                                          Vilmi, Veikko 2017. Koulutyön on sytytettävä oppilaissa tiedon halu.

                                                                                       Suomenmaa 

                                                    Vilmi, Veikko 2017. Lottien perinteen 25-vuotisjuhla Kuopiossa.

                                                                              Uusi Suomi  

                                                    Vilmi, Veikko 2017.  Reformaation hiippakunnallinen pääjuhla 31.10.2017 Kuopion tuomiokirkossa.

                                                                                            Uusi Suomi

                                                Vilmi, Veikko 2017.  Itsenäisyyspäivän merkitystä arvioidaan.

                                                                                   Uusi Suomi

                                                         Vilmi, Veikko 2017.  Itsenäisyyteen löytyy monta näkökulmaa.

                                                                                                   Suomenmaa 

                                             Vilmi, Veikko 2018. Asioiden sisäistäminen toiminnan lähtökohta.

                                                                               Uusi Suomi                                                                                                              

                                                      Historiikki 2017.       Kirjajulkaisu

                                                 Historiikki 2017.       E-kirjajulkaisu

                                                 Historiikki 2017.       Savon Sanomat 

                                                 Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT-strategia. Kuopio.

                                                                                    http://veikko2.wikispaces.com/home

                                                     Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT-tehtävät. Kuopio.

                                                                                          http://veikko2.wikispaces.com/home

                                              Vilmi, Veikko 2008. Oppilaanohjauksen nivelvaiheen tieto- ja viestintätekniikan projekti                             

                                                                            - peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Kuopio.       

                                                                              http://veikko2.wikispaces.com/home  

                                                     Vilmi, Veikko 2008. Oppimisaihiot oppimisprosessin rakentamisessa ja ohjaamisessa. Kuopio.

                                                                              http://veikko2.wikispaces.com/home            

                                             Vilmi, Veikko 2015.   Perusopetuksen OPS -koulutusprojekti - perusopetuksesta toisen asteen

                                                                                       opintoihin. Kuopio: MAOL ry.

                                                                                    http://veikko2.wikispaces.com/home  

                                                                                 

                                                                                         

                                                                               

 

VEIKKO VILMI


Vastuullinen toiminta näkyy seuraavissa asioissa:

Ihmisiä on kuultava tarkkaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon on oltava kunnossa.

Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava.

Varhaiskasvatus sekä lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä.

Perheet ovat tukemisen arvoisia.

Päätöksenteko vaatii näkemystä.

Vaaleissa mitataan  arvojen toteutuminen. 

Erityisopettajakoulutus ja siihen liittyvät ammattitehtävät ovat antaneet tietämystä ja
syvällisyyttä asioiden ymmärtämiseen, hoitamiseen ja päätöksentekoon.

                                     Ajankohtainen teema:  Perheiden tukeminen YLE:n ja Savon Sanomien vaalitorilla Kuopiossa 1.10.2012.
            
                                     Ajankohtainen teema:  Veteraanien kuntoutus Uuden Suomen vaalikiertueella Kuopiossa 2.10.2012.

                                                                                        Uusi Suomi

 

                                      Kuopion kunnallisvaalit 9.4.2017:        Vilmi, Veikko                    228    Vilmi, Veikko   Kuopio               

                                     Numero 228                                   Dosentti, YTT, KT               http://www.veikkovilmi.fi.

 

 

                                      Pohjois-Savon OP:n edustajiston vaalit 2017:      Vilmi, Veikko      http://www.veikkovilmi.fi.

                                            Äänestys 6. - 19.11.2017                             Dosentti, YTT, KT  

                                             Numero 140                                                                                                                          

                                      140 Vilmi, Veikko Dosentti YTT KT Kuopio: Pohjois-Savon OP-edustajiston vaalit 2017

                                         Vaalikone 30.10.2017

 

                                                              Kunnioitamme Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017.