Veikko Vilmi

 

VEIKKO VILMI  

vv_1b.JPG

 

 

Dosentti
Adjunct Professor

Yhteiskuntatieteiden tohtori
Doctor of Social Sciences

Kasvatustieteen tohtori
Doctor of Educational Science

 

City of Kuopio
Kiuruntie 11 
70340 Kuopio 
FInland

 

 

Tel.      +358 17 261 4080 
Mobile +358 40 546 1080 

Web address: http://www.veikkovilmi.fi                    E-mail            veikko.vilmi at kolumbus.fi
 

Tutkimus 1985 Snellman-Instituutti Turvallinen koulu

 

                     

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja:                                                                                                                                                                                 Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. 

Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. 

Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti.

Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos.

 

          Historiajulkaisu (painettu 2017, teoksen julkistamistilaisuus Kuopion kaupungintalolla 14.3.2017):

          Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteita arvostava, aatteellinen ja  

          edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

                                                      Kirjajulkaisu      E-kirjajulkaisu      Savon Sanomat 

                                                                         

             Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista

             ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma.                                                             

 

            Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista

            päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma.

 

            Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön

            perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.

 

 

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

                            

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmin (Suomen tietokirjailijan) tieteellisiä julkaisuja 

                          muun muassa seuraavissa tietokannoissa:

 

 

Helsingin yliopiston kirjasto

Turun yliopiston kirjasto     

Tampereen yliopiston kirjasto

Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto 

Vaasan yliopiston kirjasto                                                                                    

Oulun yliopiston kirjasto           

Lapin yliopiston kirjasto

Kuopion kaupunginkirjasto

 

Kasvatus-aikakauslehti 1999 / 4

Kasvatus-aikakauslehti 2003 / 2

Kasvatus-aikakauslehti 2003 / 4 

Tutkiva opettaja-sarja 1999 / 3

Tutkiva opettaja-sarja 2005 / 1 

Aikuiskasvatus 2006 / 1

 

 

Vilmi, Veikko ja Kansallinen digitaalinen kirjasto   

Vilmi, Veikko and Florida Institute of Tecnology: Evans Librar

 

Dosenttina (D.Soc.Sc., PhD (Education) (education policy), toimijana ja kansalaisena  olen perehtynyt seuraaviin asioihin:         

  • Hyvinvointipalvelut 
  • Suunnittelu ja päätöksenteko
  • Koulutus ja tutkimus
  • Kansainväliset asiat.

 

Tieteellisiä referee-artikkeleita ja juhlakirjoja:

Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53.

Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43.

Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen.  Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305 – 318.

Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa  Eira Korpinen &  Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia.  Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67 – 78.  

Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista.  Teoksessa. Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69.   

Vilmi, Veikko  2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa -  esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta  Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja  professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

 


                   Yhteiskunnan palvelut vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, josta päättäjät ovat vastuussa.  

                                Ihmiset tekevät johtopäätöksiä yhteiskunnan päätöksenteon laadusta.

Blogi  1

Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Puheenvuoro

Blogi 2

Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Vapaavuoro

Blogi 3

Veikko Vilmi / Kotimaa 24

Blogi 4

Veikko Vilmi / Blogger / Blogit

Blogi 5

Veikko Vilmi / Wikispaces / Blogi                                               

Blogi 6

Veikko Vilmi / Savon Sanomat / Keskustelu

Blogi 7

Veikko Vilmi / Uusi Suomi / Profiili

 

Vilmi, Veikko 2005. Koulutuspainotukset vaihtelevat alueittain.

                                   Verkkouutiset

Vilmi, Veikko 2015. Perustuslaki on toiminnan ohjenuora. 
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Eduskunta määrää tahdin.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Ulkopolitiikkaa selvitettiin eduskunnassa.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2015. Kilpaillaan asunnottomuuden poistamisella.
                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2016. Päätökset ja koulutus.

                                   Uusi Suomi

Vilmi, Veikko 2016. Itsenäisyyspäivänä.

                                   Uusi Suomi

 Vilmi, Veikko 2016. Ulkopolitiikkaa ei ole varaa harjoitella.

                                    Suomenmaa

Vilmi, Veikko 2016. Sote on kokonaisuus.

                                    Suomenmaa

Vilmi, Veikko 2016. Juhlavuodet puhuttavat.

                                    Kotimaa 24

Vilmi, Veikko 2016. Aleksis Kiven päivänä.

                                     Maaselkä

Vilmi, Veikko 2017. Tuomaasta Nuuttiin.

                                    Kotimaa 24

Vilmi, Veikko 2017. Kirjastot lastemme lukutaidon vartioina.
                                    Savon Sanomat
 

                                                Vilmi, Veikko 2017. Juhlavuotena toimitaan.

                                                                                    Uusi Suomi 

                                                Vilmi, Veikko 2017. Minna Canthin päivä - Kansa täytti Kuopion torin.

                                                                              Uusi Suomi 

                                             Vilmi, Veikko 2017. "Toreille" kokoonnutaan - asioita pohditaan. 

                                                                                            Uusi Suomi 

                                                    Vilmi, Veikko 2017.  Presidenttipari vieraili Kuopiossa.

                                                                               Uusi Suomi  

                                             Vilmi, Veikko 2017. Maakuntavierailut - Kuopio esillä.

                                                                               Uusi Suomi 

                                                          Vilmi, Veikko 2017. Koulutyön on sytytettävä oppilaissa tiedon halu.

                                                                                       Suomenmaa 

                                                    Vilmi, Veikko 2017. Lottien perinteen 25-vuotisjuhla Kuopiossa.

                                                                              Uusi Suomi  

                                                    Vilmi, Veikko 2017.  Reformaation hiippakunnallinen pääjuhla 31.10.2017 Kuopion tuomiokirkossa.

                                                                                            Uusi Suomi

                                                Vilmi, Veikko 2017.  Itsenäisyyspäivän merkitystä arvioidaan.

                                                                                   Uusi Suomi

                                                            Vilmi, Veikko 2017.  Itsenäisyyteen löytyy monta näkökulmaa.

                                                                                                      Suomenmaa 

                                             Vilmi, Veikko 2018. Asioiden sisäistäminen toiminnan lähtökohta.

                                                                               Uusi Suomi

                                                                                                                                                   

                                                                                   

                                                 Tieto- ja viestintätekniikan projekteihin liittyviä sisältöjä ja tuotoksia:

                                                 Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT-strategia. Kuopio.

                                                 Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT-tehtävät. Kuopio.

                                                 Vilmi, Veikko 2008. Oppilaanohjauksen nivelvaiheen tieto- ja viestintätekniikan projekti                             

                                                                            - peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Kuopio.

                                                 Vilmi, Veikko 2008. Oppimisaihiot oppimisprosessin rakentamisessa ja ohjaamisessa. Kuopio.

                                              Vilmi, Veikko 2015. Perusopetuksen OPS -koulutusprojekti - perusopetuksesta toisen asteen

                                                                             opintoihin. Kuopio: MAOL ry.

                                                                             https://veikkotvtkoulutus.blogspot.com/             

         

 

 

 

                                                                                                  

 

VEIKKO VILMI


Vastuullisuus  näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan  kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.

Päätöksenteko vaatii näkemystä. 

Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava  huolella.

Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava.

Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä.

Perheet ovat tukemisen arvoisia. 

Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä 
asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vaaleissa mitataan  arvojen toteutuminen.

                                     Perheiden tukeminen YLE:n ja Savon Sanomien vaalitorilla Kuopiossa 1.10.2012.
            
                                     Veteraanien kuntoutus Uuden Suomen vaalikiertueella Kuopiossa 2.10.2012.

                                                                                         Uusi Suomi

 

                                      Kuopion kunnallisvaalit 9.4.2017:                   Vilmi, Veikko          228    Vilmi, Veikko   Kuopio               

                                         Numero 228                                           Dosentti, YTT, KT    

                                      Pohjois-Savon OP:n edustajiston vaalit 2017:      Vilmi, Veikko             http://www.veikkovilmi.fi.

                                            Äänestys 6. - 19.11.2017                              Dosentti, YTT, KT          Numero 140   

                                           Vaalikone 30.10.2017                                                                                                   

                                      140 Vilmi, Veikko Dosentti YTT KT Kuopio: Pohjois-Savon OP-edustajiston vaalit 2017

 

                                        Seurakuntavaalit 18.11.2018

                                        Ennakkoäänestys 6. - 10.11.2018

                                Vaalikone             8.10.2018                       

                                        "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö"- ehdokaslista - Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta

                                         Vilmi, Veikko     Seurakuntaneuvoston jäsen 2019 - 2022

                                                                     Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen 2019 - 2022

                                       Kuopiossa 18.11.2018 Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta

 

                                   Kunnioitimme monin tavoin arvokkaasti Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017.